ETM Persoonsgebonden Begeleiding

 

 

 

ETM en CORONA (COVID-19)

 

ETM Persoonsgebonden Begeleiding heeft zich vanaf het eerste moment van de uitbraak goed voorbereid en alle medewerkers op de hoogte gebracht  van het belang van hygiënisch werken en op welke signalen bij klanten en collega’s gelet moet worden. Alle medewerkers weten wat te doen bij een mogelijke verdenking van besmetting. Alles staat beschreven in een interne richtlijn. Deze richtlijn wordt aangepast wanneer er nieuwe maatregelen worden aangekondigd door het RIVM.

 

Belangrijkste punten uit de richtlijn

 

Vanuit het RIVM gelden afwijkende maatregelen voor zorgmedewerkers. Deze zijn:

 Bij verkoudheid en/of hoesten in combinatie met koorts blijven zorgmedewerkers thuis en gaan niet naar de klant; 

 Bij alleen verkoudheid en/of hoesten is er geen reden om thuis te blijven en kan een gepland zorgmoment doorgaan.

 Al onze zorgmedewerkers volgen deze maatregelen op. Onder zorgmedewerkers worden alle medewerkers verstaan die zorg verlenen bij onze klanten thuis, te weten:

 Medewerkers huishoudelijke verzorging (thuishulpen); Ambulant begeleiders;

 

Alle medewerkers volgen het hygiëne protocol dat bestaat uit:

 

Geen handen schudden;

 Regelmatig handen wassen en papieren handdoekjes gebruiken;

 Hoest en nies in de binnenkant van de elle boog;

 Gebruik papieren zakdoekjes (na gebruik direct weggooien);

 Houd 1,5 meter afstand indien mogelijk. 

 Alle niet dringende overleggen zijn afgelast;

 Medewerkers die het vermoeden van besmetting hebben, melden dit bij de huisarts en de leidinggevende. Zij volgen het advies om wel of niet te mogen werken op. 

 Maatregelen rond Corona en gevolgen voor uw zorg

 De maatregelen die op dit moment gelden, houden in dat onze medewerkers bij hoesten en niezen in combinatie met koorts niet kunnen werken. Dat betekent dat we met minder mensen hetzelfde werk moeten doen. Dit kan van invloed zijn op de zorg die u van ons krijgt.

 

Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat:

 

Uw zorgmoment moet worden verplaatst naar een ander tijdstip;

 U zorg krijgt van een andere medewerker dan u gewend bent;

 Wij alleen noodzakelijke zorg verlenen;

 Wij meer dan gebruikelijk een beroep moeten doen op uw mantelzorger.

 Uiteraard stellen we u vooraf telefonisch op de hoogte wanneer wij tot een van deze maatregelen over moeten gaan.

 

Wat kunt u zelf doen?

 

Veel klanten bellen ons op om te vragen wat zij zelf kunnen doen om de kans op overdracht van het virus zo klein mogelijk te maken. Allereerst is het belangrijk om de maatregelen en adviezen van het RIVM na te leven. Daarnaast kunt u de volgende maatregelen nemen om de zorgverlening die u van ETM Persoonsgebonden Begeleiding krijgt zo veilig mogelijk te laten verlopen:

 Houd indien mogelijk 1,5 meter afstand tot uw zorgverlener. Met name in het geval van huishoudelijke hulp is deze maatregel doorgaans heel goed te handhaven. Soms is 1,5 meter afstand houden niet mogelijk, bijvoorbeeld in het geval van verzorgende of verpleegkundige hulp. In dat geval zal onze zorgmedewerker persoonlijke beschermende middelen dragen, zoals een mondneusmasker en/of wegwerphandschoenen. 

 Zorg dat u een zeeppompje en keukenrol in huis heeft, zodat onze medewerkers bij binnenkomst en weggaan de handen goed kunnen wassen;

 Was zelf uw handen vóór het zorgmoment;

 Heb extra aandacht voor schone contactvlakken, lichtknoppen, deurknoppen, kranen e.d.;

 Als u klachten heeft aan uw luchtwegen en u moet  hoesten of  niezen met of zonder koorts, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw huisarts om te overleggen wat u moet doen;

 Laat ETM Persoonsgebonden Begeleiding weten wanneer u klachten heeft, wanneer u getest moet worden door de GGD, of wanneer u een huisgenoot heeft die ziek is of besmet is met het coronavirus;

 Inventariseer alvast wie in uw naaste omgeving de zorg over kan nemen in het geval wij dat tijdelijk niet meer kunnen doen.

 

 ETM Persoonsgebonden Begeleiding houdt de door het RIVM voorgeschreven maatregelen aan. Heeft u vragen over het coronavirus dan verwijzen we u naar de website van het RIVM

 

                                                                                                  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

   

 

       

       

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn richtlijnen en draaiboeken over het nieuwe coronavirus (COVID-19) beschikbaar: LCI richtlijnen COVID-19. De informatie is voor zorgmedewerkers binnen het ziekenhuis en buiten het ziekenhuis, zoals zorgverleners in de huisartsenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, ambulancezorg, woonzorgcentra,  kleinschalige woonvormen en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ geestelijke gezondheidszorg ).
Medewerkers en werkgevers buiten de zorg vinden informatie op: Rijksoverheid.nl

Top | edo@etmpgb.nl