ETM Persoonsgebonden Begeleiding

Wij vinden samenwerken met andere partijen waaronder collega zorgaanbieders erg belangrijk. Dit om voor jou tot een passend resultaat te kunnen komen, hiervoor heb je soms ook anderen nodig. Wij maken gebruik van diensten van de volgende partijen:

Woningstichtingen

Het UWV 

Gemeentes, waaronder alle gemeentes in Twente, de Achterhoek en ook Deventer en omstreken.

Verwijzers:

De William Schrikkergroep, het CIZ, het Zorgkantoor Twente en de verschillende gemeentes.

 
 

 

 

 

 

 

 

Terug
Top | edo@etmpgb.nl